| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/119/2012 Rady Powiatu Wschowskiego

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/113/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. 1) ), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2) ), art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 5 a, art. 5 c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 3) ) i art. 5 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172, Nr 232 poz. 1378)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/113/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r. poz. 1573) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 2. Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 we Wschowie nadaje się statut, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. " ;

2) załącznik nr 1 do uchwały pod nazwą "Akt założycielski Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 we Wschowie" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

3) Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 we Wschowie otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wschowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/119/2012
Rady Powiatu Wschowskiego
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Akt założycielski Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 we Wschowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/119/2012
Rady Powiatu Wschowskiego
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 we Wschowie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Atys

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »