| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/99/12 Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 15 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia z dnia 15 kwietnia 2009 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 30 ust.6 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/54/09 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 56, poz. 800) dotychczasowy § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:

"Tworzy się roczny fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, stanowiący iloczyn liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar) wg stanu na dzień 1 stycznia danego roku i 72% kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej. Środki dla dyrektorów stanowią 25% tej kwoty i są do dyspozycji organu prowadzącego czyli Burmistrza Miasta."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary i dyrektorom szkół.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Krasko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »