| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/173/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany), art.10 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010 r. Nr 95, poz.613) uchwala się co następuje :

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych na terenie miasta wynoszą:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2000 roku włącznie:

a) powyżej 3,5 ton -do 5,5 tony włącznie - 760 zł

b) powyżej 5,5 tony -do 7 ton włącznie - 1.202 zł,

c) powyżej 7 ton -do 9 ton włącznie - 1.265 zł,

d) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.392 zł,

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2000 roku:

a) powyżej 3,5 ton -do 5,5 tony włącznie - 746 zł

b) powyżej 5,5 tony -do 7 ton włącznie - 1.113 zł,

c) powyżej 7 ton -do 9 ton włącznie - 1.239 zł,

d) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.265zł,

3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określone zostały w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2000 roku włącznie:

a) od 3,5 tony -do 5,5 tony włącznie - 1.392 zł,

b) powyżej 5,5 tony -do 9 ton włącznie - 1.645 zł,

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.769 zł,

5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton- wyprodukowanego po 31 grudnia 2000 roku:

a) od 3,5 tony - do 5,5 tony włącznie - 1.328 zł,

b) powyżej 5,5 tony - do 9 ton włącznie - 1.581 zł,

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.707 zł,

6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - stawki podatkowe określone zostały w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

7. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wyprodukowane do dnia 31 grudnia 2000 roku włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton - do 10 ton włącznie - 292 zł,

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 519 zł,

8. od przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wyprodukowane po dniu 31 grudnia 2000 roku, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton - do 10 ton włącznie - 278 zł,

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 487 zł,

9. od przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określone zostały w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

10. od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2000 roku włącznie , w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) mniejszej niż 20 miejsc - 443 zł,

b) równej lub wyższej niż 20 miejsc - do 29 miejsc włącznie - 812 zł,

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.769 zł,

11. od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2000 roku, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 20 miejsc - 418 zł,

b) równej lub wyższej niż 20 miejsc - do 29 miejsc włącznie - 760 zł,

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.670 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XLVI/369/10 Rady Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.(Dz.Urz.Woj.Lub.Nr 130, poz.1749)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Tadeusz Łysiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/173/12
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 29 listopada 2012 r.

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawki podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna(osie jezdne) z zawieszenie pneumatycznym lub uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

dwie osie

12

13

1265

1518

13

14

1518

2061

14

15

2061

2277

15

2277

2530

trzy osie

12

17

1265

1518

17

19

1518

2068

19

21

2061

2277

21

23

2277

2530

23

25

2657

2657

25

2657

2789

cztery osie i więcej

12

25

2061

2277

25

27

2277

2530

27

29

2530

2657

29

31

2657

2977

31

2720

2977


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/173/12
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 29 listopada 2012 r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
/w tonach/

Stawka podatku /w złotych /

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

dwie osie

12

18

1836

1896

18

25

1896

1960

25

31

2025

2150

31

2087

2302

trzy osie

12

40

2025

2239

40

2657

2977


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/173/12
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 29 listopada 2012 r.

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy
/w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

570

631

18

25

631

760

25

760

886

dwie osie

12

28

631

760

28

33

760

1074

33

38

1074

1621

38

1645

2148

trzy osie

12

38

1074

1455

38

1518

1896

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »