| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/353/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 19 grudnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W wykazie zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/171/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 lutego 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) po kodzie i nazwie zawodu "323101 Fotograf s " dodaje się kod i nazwę zawodu w brzmieniu: "512001 Kucharz s ",

2) po kodzie i nazwie zawodu "711203 Zdun s " dodaje się kod i nazwę zawodu w brzmieniu: "711204 Murarz - tynkarz s ",

3) po kodzie i nazwie zawodu "712615 Studniarz" dodaje się kod i nazwę zawodu w brzmieniu: "712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych s ",

4) po kodzie i nazwie zawodu "712904 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie s '' dodaje się kod i nazwę zawodu w brzmieniu: "712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie s "

5) po kodzie i nazwie zawodu "751105 Rzeźnik - wędliniarz s " dodaje się kod i nazwę zawodu w brzmieniu: "751107 Wędliniarz s ".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą od dnia 1 września 2012 r.

Przewodniczący Sejmiku


Tomasz Możejko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »