| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Słońsk

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik

Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), Rada Gminy Słońsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty, określonej w ust. 2 lub 3.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 16,00 zł miesięcznie.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 10,00 zł miesięcznie.

§ 2. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, ustala się stawkę za opróżnienie pojemnika:

a) o pojemności 60 litrów - w wysokości 12,00 zł,

b) o pojemności 80 litrów - w wysokości 16,00 zł,

c) o pojemności 120 litrów - w wysokości 21,00 zł,

d) o pojemności 240 litrów - w wysokości 38,00 zł,

e) o pojemności 1100 litrów - w wysokości 160,00 zł.

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę za opróżnienie pojemnika:

a) o pojemności 60 litrów - w wysokości 8,00 zł,

b) o pojemności 80 litrów - w wysokości 10,00 zł

c) o pojemności 120 litrów - w wysokości 14,00 zł,

d) o pojemności 240 litrów - w wysokości 26,00 zł,

e) o pojemności 1100 litrów - w wysokości 100,00 zł.

§ 3. Określa się, że obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady, dokonuje się w sposób zgodny z art. 6j ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słońsk.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »