| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Wymiarki

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody grupę drzew o nazwie " Przy Siedzibie" w tym: drzewo gatunek buk zwyczajny o obwodzie pnia 365 cm , drzewo gatunek buk zwyczajny o obwodzie pnia 305 cm, drzewo gatunek wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 370 cm, drzewo gatunek klon cukrowy o obwodzie pnia 375 cm, wieku około 152 lat, rosnące w miejscowości Wymiarki na działce ewidencyjnej nr 888, obręb Wymiarki, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Wymiarki.

2. Drzewa opisane w ust. 1 podlegają ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej.

§ 2. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 zakazuje się:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) umieszczania tablic reklamowych.

§ 3. Nadzór na pomnikiem przyrody sprawuje Nadleśnictwo Wymiarki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wymiarki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Uzasadnienie

Uchwała została przygotowana na wniosek Nadleśnictwa Wymiarki na podstawie przygotowanej karty ewidencji obiektu. Opisane obiekty wyróżniają się szczególnymi cechami osobniczymi oraz przedstawiają szczególną wartość przyrodniczą i krajobrazową. Projekt uchwały został pozytywnie uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »