| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/241/13 Rady Miejskiej w Lubsku

z dnia 22 maja 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567, Dz. U. z 2013 r. poz. 153 ), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897, Dz. U. z 2012 r. poz. 951, Dz. U. z 2013 r. poz. 21, poz. 228 ) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, tj. z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych, remontowych, niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Odbiór odpadów stałych z terenu miasta Lubsko (bez selektywnej zbiórki odpadów) :

- pojemniki 120 l - 17,50 zł/szt.

- pojemniki 240 l - 35,64 zł/szt.

- pojemniki 1100 I - 162,00 zł/szt.

- worki 120 l - 17,50 zł/szt.

- kontenery 7m3- 642,60 zł/szt.

- kontenery 8m3- 729,00 zł/szt.

- kontenery 9m3- 810,00 zł/szt.

2. Odbiór odpadów stałych z terenu miasta Lubsko (przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów):

1) dla odpadów biodegradowalnych, tj. z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych, remontowych, niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

- pojemniki 120 l - 13,12 zł/szt.

- pojemniki 240 l - 26,73 zł/szt.

- pojemniki 1100 I - 121,50 zł/szt.

- worki 120 l - 13,12 zł/szt.

3. Odbiór odpadów stałych spoza terenu miasta Lubsko (bez selektywnej zbiórki odpadów):

- pojemniki 120 l - 18,90 zł/szt.

- pojemniki 240 l - 37,26 zł/szt.

- pojemniki 1100 I - 170,64 zł/szt.

- worki 120 l - 18,90 zł/szt.

- kontenery 7m3- 691,20 zł/szt.

- kontenery 8m3- 783,00 zł/szt.

- kontenery 9m3- 880,20 zł/szt.

4. Odbiór odpadów stałych spoza terenu miasta Lubsko (przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów):

- pojemniki 120 l - 14,15 zł/szt.

- pojemniki 240 l - 27,92 zł/szt.

- pojemniki 1100 I - 127,98 zł/szt.

- worki 120 l - 14,15 zł/szt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/106/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2011 r. Nr 129 poz. 2443), w zakresie dotyczącym gornych stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Tomiałowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »