| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/255/2013 Rady Gminy Skąpe

z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z góry, bez wezwania, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek uiszczenia opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, różnicę w wysokości opłaty wynikającą ze zmiany danych uiszcza się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się:

1) na rachunek bankowy Gminy Skąpe: nr rachunku: PKO BP S.A. O/ Skąpe 70 1020 5402 0000 0002 0027 6899,

2) w kasie Urzędu Gminy Skąpe,

3) u inkasenta.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/218/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012 r. poz. 2886).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Olczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »