| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/40/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 22 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzone nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Zbąszynek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 stycznia 2008 roku Nr XVII/1/2008 w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzone nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Zbąszynek w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

"3. Zwolnienie z podatku na podstawie niniejszej uchwały nie przysługuje przedsiębiorcy:

a) powstałemu w wyniku przekształcenia w przypadku, gdy przed przekształceniem korzystał już ze zwolnienia

b) powstałemu w wyniku połączenia lub podziału, w przypadku gdy przed połączeniem lub podziałem przedsiębiorca uczestniczący w procesie połączenia lub podziału, korzystał już ze zwolnienia

c) który nabył nieruchomość od przedsiębiorcy będącego jego wspólnikiem, w przypadku gdy ten przedsiębiorca korzystał już ze zwolnienia z tytułu posiadania tej nieruchomości".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Mazur


Uzasadnienie

Projektowane zmiany w uchwale rozszerzają wytyczony wcześniej zakres przedsiębiorców, którzy nie mogą ubiegać się o ponowne zwolnienie z podatku na podstawie przedmiotowej uchwały. Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »