| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 252/6/XXX/13 Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Dworskiego w Iłowej

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645) Rada Miejska w Iłowej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się Regulamin korzystania z Parku Dworskiego w Iłowej, który usytuowany jest pomiędzy ulicami: Ogrodową, Kolejową, Żagańską, Pałacową, torem kolejowym prowadzącym do huty szkła oraz rzeką Czerna Mała.

2. Park jest udostępniony dla zwiedzających:

- w okresie od dnia 1 listopada do końca lutego w godzinach 6:00 - 20:00,

- w okresie od dnia 1 marca do 31 października w godzinach 6:00 - 22:00.

3. Na teren parku należy wchodzić dostępnymi otwartymi furtami i bramami.

4. Na terenie parku należy:

1) poruszać się alejkami parkowymi, z zachowaniem szczególnej ostrożności podczas spacerów wzdłuż linii brzegowych rzeki Czerna Mała, Stawu Dworskiego i Stawu w Ogrodzie Japońskim;

2) zachowywać spokój, nie zakłócać odpoczynku innym odwiedzającym park oraz nie powodować zagrożeń bezpieczeństwa innych użytkowników parku;

3) unikać przebywania na terenie parku w czasie gwałtownych zjawisk atmosferycznych z uwagi na zagrożenia ze strony starodrzewia;

4) dbać o czystość wrzucając odpady do koszy na śmieci;

5) korzystać z dostępnych urządzeń małej architektury zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Na terenie parku zakazuje się:

1) przebywania na terenie parku poza godzinami jego otwarcia;

2) niszczenia i uszkadzania roślinności, rozkopywania terenu;

3) przestawiania koszy, ławek i innych urządzeń, w tym w szczególności urządzeń małej architektury oraz ich niszczenia;

4) palenia ognisk, korzystania z grilla, pozostawiania palących
się lub tlących przedmiotów;

5) wchodzenia i kąpania się w fontannach;

6) w porze zimowej, poruszania się po nieodśnieżonych alejkach parkowych;

7) wyprowadzania zwierząt domowych za wyjątkiem miejsca do tego przeznaczonego - Plac wybiegu dla psów; zakaz nie dotyczy psów przewodników;

8) używania sprzętu nagłaśniającego, organizowania imprez bez uzyskania zgody administratora;

9) prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam, napisów, tablic oraz ogłoszeń poza miejscem wyznaczonym w parku bez uzyskania zgody administratora.

6. Osoby przebywające w parku winny przestrzegać zapisów niniejszego regulaminu, a także innych odrębnych przepisów porządkowych, regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw oraz ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 2. Wszystkie elementy małej architektury i roślinność znajdujące się w parku stanowią własność Gminy Iłowa.

§ 3. Punkt informacyjny w parku czynny będzie w godzinach otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej.

§ 4. Zwiedzanie parku jest bezpłatne.

§ 5. Korzystanie z toalety na terenie parku jest bezpłatne.

§ 6. Park jest obiektem monitorowanym.

§ 7. Obowiązki administratora terenu pełni Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej, ul. Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa.

§ 8. "Regulamin", o którym mowa w § 1, będzie wywieszony do wiadomości publicznej na tablicach usytuowanych na terenie parku w Iłowej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Brzezicki

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »