| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/262/13 Rady Gminy Brody

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity : Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 465)

uchwala się co następuje :

§ 1. 1. Określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Uchwały, który zobowiązane są złożyć organowi podatkowemu osoby fizyczne, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w zakresie podatku od nieruchomości, lub zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do uchwały, którą zobowiązani są złożyć organowi podatkowemu:

1) podatnicy, będący osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie mającymi osobowości prawnej, jednostkami organizacyjnymi Agencji własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostkami organizacyjnymi Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasy Państwowe, 2/ osoby fizyczne, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub spółek nie posiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

§ 2. 1. Określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do Uchwały, który zobowiązane są złożyć organowi podatkowemu osoby fizyczne, z zastrzeżeniem art. 6a ust. 10 ustawy o podatku rolnym, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w zakresie podatku rolnego, lub zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w art. 6a ust. 7 ustawy o podatku rolnym.

2. Określa się wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do uchwały, którą są obowiązani składać:

1) podatnicy, będący osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie mającymi osobowości prawnej, jednostkami organizacyjnymi Agencji własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych,

2) osoby fizyczne, jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej lub spółek nie mających osobowości prawnej.

§ 3. 1. Określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 5 do Uchwały, który zobowiązane są złożyć organowi podatkowemu osoby fizyczne, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 7 ustawy o podatku leśnym, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w zakresie podatku leśnego lub zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku leśnym.

2. Określa się wzór deklaracji w sprawie podatku leśnego, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 6 do uchwały, którą są obowiązani składać:

1) podatnicy, będący osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie mającymi osobowości prawnej, jednostkami organizacyjnymi Agencji własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych,

2) osoby fizyczne jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej lub spółek nie mających osobowości prawnej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XII/73/11 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny (Dz. U. Woj. Lubus. z 2011r. Nr 138, poz. 2853).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od roku 2014.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Tracz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/262/13
Rady Gminy Brody
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/262/13
Rady Gminy Brody
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/262/13
Rady Gminy Brody
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/262/13
Rady Gminy Brody
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/262/13
Rady Gminy Brody
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/262/13
Rady Gminy Brody
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »