| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/70/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta, określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm.) przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Zbąszynek na 2014 rok do kwoty 55,00 zł za 1 kwintal.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upyływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie w roku 2014 oraz podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na urzędowych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady


Jan Mazur


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym rada gminy w drodze uchwały, może obniżyć średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy. W związku z powyższym w niniejszym projekcie uchwały Rada Miejska w Zbąszynku proponuje obniżyć średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2014 wynoszącą 69,28 zł za 1 kwintal, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r., do kwoty 55,00 zł za 1 kwintal. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant - Eksperci

Vaillant - producent pieców, kotłów olejowych, kotłów gazowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »