| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/72/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/67/2013 z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść załącznika do uchwały Nr XXXIV/67/2013 z dnia 31 października 2013 roku "Regulamin Komisji Konkursowych", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Jan Mazur


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/72/2013
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/72/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28.11.2013 r.


Uzasadnienie

Do tekstu załącznika Uchwały Nr XXXIV/67/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 października 2013 r., w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2014 rok wkradł się błąd pisarski, który należy poprawić. Błąd dotyczy niewłaściwego określenia podmiotu zapraszającego do udziału w pracach komisji konkursowej oraz podmiotu podejmującego decyzję o udzieleniu dotacji.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Witold Studziński

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »