| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/299/14 Rady Miejskiej w Jasieniu

z dnia 14 lutego 2014r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczają miesięcznie z góry, do 15 dnia miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

2. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana bez wezwania w kasie Urzędu Miejskiego w Jasieniu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Jasieniu albo pobierana w drodze inkasa.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie poszczególnych sołectw wyznacza się:

1) Sołectwo Bieszków - Anna Rosiek,

2) Sołectwo Bronice - Andrzej Maćko,

3) Sołectwo Budziechów - Mirosław Krojcer,

4) Sołectwo Golin - Jadwiga Romanowska,

5) Sołectwo Guzów - Justyna Sierko,

6) Sołectwo Jabłoniec - Jadwiga Jankowicz,

7) Sołectwo Jasionna - Janina Prozorowska,

8) Sołectwo Jaryszów - Kazimierz Słomkowski,

9) Sołectwo Jurzyn - Mariusz Prokopowicz,

10) Sołectwo Lisia Góra - Leszek Plicner,

11) Sołectwo Mirkowice - Lucyna Strzebińska,

12) Sołectwo Lipsk Żarski - Jolanta Sobkowiak,

13) Sołectwo Roztoki - Wiesław Rogoziński,

14) Sołectwo Świbna - Ryszard Szakoła,

15) Sołectwo Wicina - Józef Chorab,

16) Sołectwo Zieleniec - Maria Buczek,

17) Sołectwo Zabłocie - Roman Wyrwiński.

3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% (pięć procent) wartości pobranych opłat.

4. Zobowiązuje się inkasentów, o których mowa w ust. 2, po rozliczeniu się, do dokonywania wpłat zainkasowanych należności w kasie Urzędu Miejskiego w Jasieniu nie później niż następnego dnia roboczego przypadającego po terminie ustalonym w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

5. Wypłata wynagrodzenia dla inkasentów nastąpi w terminie do 30 dni od dnia rozliczenia i dokonania wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Jasieniu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/182/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 50).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »