| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/283/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku

z dnia 26 lutego 2014r.

w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Czerwieńsk

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Czerwieńsk uchwałą Nr XVII/177/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych poprzez:

1) dopisanie nowej ulicy "Cytrynowa" w obwodzie głosowania Nr 2 w Czerwieńsku;

2) skreślenie nieistniejącej ulicy "Małoszkolna" w obwodzie głosowania Nr 1 w Czerwieńsku.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w BiP-ie.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26 poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217 poz.1281, oraz z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.


Uzasadnienie

Rada Miejska w Czerwieńsku uchwałą nr XX/217/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Czerwieńsk oraz uchwałą nr XXIII/242/13 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Czerwieńsk, w pierwszym przypadku zmieniła nazwę ulicy z Małoszkolnej na ul. Ogrodową, w drugim przypadku nadano nazwę nowopowstałej ulicy Cytrynowej w Czerwieńsku.

W związku z tym, zachodzi konieczność dokonania zmian w uchwale Rady Miejskiej w Czerwieńsku nr XVII/177/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Ulicę Cytrynową dopisuje się do obwodu głosowania nr 2 w Czerwieńsku i skreśla się ulicę Małoszkolną w obwodzie głosowania nr 1 w Czerwieńsku.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »