| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/534/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 24 lutego 2014r.

zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) i art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, uchwala się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9, poz. 172), zmienionego rozporządzeniem nr 52 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 54, poz. 1189), rozporządzeniem nr 24/08 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 91, poz. 1373), rozporządzeniem nr 1/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 4, poz. 99), uchwałą nr LVII/579/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 113, poz. 1820), uchwałą nr XVII/157/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 98), uchwałą nr XXXIII/352/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2867), uchwałą nr XXXIX/457/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 lipca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 1728), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

a) pkt 1b otrzymuje brzmienie: "1b) w obszarze chronionego krajobrazu "1 - Puszcza Drawska" na powierzchni działek o numerach ewidencyjnych: 13/11 - obręb Lipinka, 18/1, 20/1, 37/7, 49/2, 19, 198, 365, 418 - obręb Ługi, 8/4 - obręb Stare Osieczno,15/9 - obręb Wołogoszcz, 222 - obręb Chomętowo, gmina Dobiegniew oraz 3/25, 4/7, 4/8, 4/41, 4/45, 4/69, 5/1, 5/9, 5/12, 5/16, 5/20, 5/24, 5/25, 5/26, 5/29, 5/30, 5/35, 5/38, 5/40, 5/41, 5/49, 5/50, 5/51, 5/52, 5/56, 5/57, 5/58, 5/71, 5/72, 5/73, 5/74, 5/75, 5/76, 5/77, 5/78, 5/79, 5/81, 5/83, 5/94, 5/95, 5/96, 5/97, 5/98, 5/99, 5/100, 5/101, 5/104, 5/105, 5/107, 5/108, 5/111, 5/114, 5/116, 5/117, 6/12, 6/28, 6/29, 6/30, 6/31, 6/32, 6/33, 6/34, 6/35, 6/36, 6/37, 6/39, 6/40, 6/57, 6/63, 6/64, 6/66, 6/67, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/20, 7/21, 7/23, 7/24, 7/25, 7/26, 16/19, 16/20, 16/24, 16/67, 16/68, 16/73, 16/74, 16/75, 16/76, 16/79, 16/80, 16/86, 16/96, 16/99, 16/109, 16/160, 16/161, 16/162, 16/163, 16/164, 16/170, 16/171, 16/175, 16/201, 16/203, 16/212, 16/216, 16/217, 16/222, 16/223, 16/224, 16/225, 16/245, 16/259, 16/261, 16/263, 16/320, 16/340, 16/341, 16/343, 16/375, 135/5, 135/6, 135/7, 135/8, 135/12, 135/13, 135/14, 135/15, 135/16, 135/17, 135/18, 135/19, 298/1, 298/2, 302/7 - obręb Długie, gmina Strzelce Krajeńskie, znosi się zakaz ustanowiony w § 4 ust. 1 pkt 6 lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;";

b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: "9a) w obszarze chronionego krajobrazu "8A - Dolina Obry" na powierzchni działek o numerach ewidencyjnych: 131/6, 131/8, 131/10, 131/11, 131/12, 131/13, 131/14, 131/15, 131/16, 131/17, 131/18, 131/19, 132/7, 132/8, 132/9, 132/10, 132/11, 132/12, 132/13, 132/14, 132/15, 133/1, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9, 133/10, 133/11, 133/12, 133/13, 133/14, 133/17, 134/5, 134/7, 134/8, 134/9, 134/10, 134/11, 134/12, 134/13, 135, 136, 137, 138, 142/105, 142/106, 197/1, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/7, 200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 201, 202/1, 202/2, 203, 205, 208/2, 208/3, 209/6, 210/4, 210/5, 413/9, 413/11, 413/13, 413/18, 413/24, 413/25, 413/26, 413/27, 413/28, 413/29, 413/30, 413/31, 413/32, 413/33, 413/34, 413/35, 413/36, 413/37, 413/38, 429/1, 429/2, 430/1, 432 - obręb 4 Święty Wojciech, 49/1, 49/2, 50, 51/2, 51/4, 51/5, 51/8, 51/9, 51/10, 51/11, 51/12, 51/13, 51/14, 51/15 - obręb 1 Międzyrzecz-1, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718/1, 718/2, 718/3, 719, 720/1, 720/2, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 728/1, 728/2, 729, 730/3, 730/4, 730/5, 730/6, 730/7, 730/8, 730/9, 730/11, 730/12, 730/13, 730/14, 730/15, 730/16, 730/17, 731, 732, 733, 734/2, 734/4, 734/5, 734/6, 734/7, 737, 738, 744 - obręb 2 Międzyrzecz-2, gmina Międzyrzecz, oraz 118/4, 133, 134, 142/1, 142/4, 143, 144, 145, 146/3, 146/4, 147, 148/2, 149/4, 149/5, 149/6, 149/7, 150, 154, 155, 156, 162/8, 162/9, 162/51, 162/58, 162/59, 163, 164, 165, 167, 199, 200/9, 200/12, 200/23, 200/24, 200/25, 200/26, 200/27, 200/28, 200/29, 200/30, 200/31, 200/32, m201/3, 202/4, 349, 350 - obręb 2 Skwierzyna 2, gmina Skwierzyna, znosi się zakaz ustanowiony w § 4 ust. 1 pkt 6 lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obieków służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej";

c) pkt 11a otrzymuje brzmienie: "11a) w obszarze chronionego krajobrazu "9 - Pojezierze Lubniewicko-Sulęcińskie" w gminie Lubniewice, w granicach określonych w załączniku nr 8, znosi się zakaz ustanowiony w § 4 ust. 1 pkt 6 lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obieków służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej";

d) pkt 13a otrzymuje brzmienie: "13a) w obszarze chronionego krajobrazu "11A - Ośniańska Rynna z jeziorem Radachowskim" w gminie Słońsk obręb ewidencyjny Ownice na terenie działki nr 6126, określonej w załączniku nr 9, znosi się zakaz ustanowiony w § 4 ust. 1 pkt 6 lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;";

e) pkt 16a otrzymuje brzmienie: "16a) z obszaru "13-Rynna Paklicy i Ołoboku" w gminie Świebodzin, wyłącza się teren działek z obrębu wsi Jordanowo wg załącznika nr 7 o łącznej powierzchni 27,7177 ha;"

f) pkt 26a otrzymuje brzmienie: "26a) w obszarze chronionego krajobrazu "23 - Dolina Śląskiej Ochli" w na powierzchni działek o numerach ewidencyjnych: 281, 287/2, 292/1, 293/1, 293/2, 293/3, 554/1, 554/6, 554/8, 554/9, 554/11, 554/16 - obręb Otyń, 1, 2, 3, 4/1, 6/1, 6/2, 7, 9/2, 10/2, 11, 12/2, 13/1, 14/3, 15, 17/2, 17/4, 18/2, 19/1, 20, 21/1, 21/5, 21/6, 23, 25, 28, 29, 30/1, 31, 32, 33, 34, 40/3, 40/5, 40/9, 41/3, 42, 50, 51, 54/3, 58/3, 61/2, 384/5, 384/6, 385, 386/1 - obręb Zakęcie, 84/1, 85/1, 85/2, 106/3, 106/4, 106/5, 107/2, 108/2, 109/4, 110/2, 111/6, 112/6, 114/1, 116/4, 117/3, 117/13, 117/15, 117/16, 118/3, 118/4, 119/2, 119/3, 119/4, 120, 123/2 - obręb Konradowo, 29/3, 29/4, 266/1, 266/2, 267, 268/5, 268/6, 269/2, 269/3, 269/4, 270/2, 271/2, 271/3, 273, 274/1, 274/2, 275, 276, 277/1, 277/2, 278/2, 285/3, 285/7, 285/8, 285/10, 286, 290/2, 295/7, 314/1, 315/1, 315/3, 317/3, 317/4, 318/4, 318/5, 319/2, 320/4, 320/5, 320/7, 320/8, 322/6, 322/7, 328/2, 329/3, 559/1, 559/2 - obręb Ługi, gmina Otyń, znosi się zakaz ustanowiony w § 4 ust. 1 pkt 6 lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;"

g) pkt 28a otrzymuje brzmienie: "28a) w obszarze chronionego krajobrazu "25 - Dolina Bobru" w granicach administracyjnych gminy Żagań oraz na powierzchni działek o numerach ewidencyjnych: 66/2, 66/3, 1843/2 - obręb Nowogród Bobrzański, gmina Nowogród Bobrzański, znosi się zakaz ustanowiony w § 4 ust. 1 pkt 3 wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;"

2) Dotychczasowy załącznik nr 1 do rozporządzenia nr 1/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. oznacza się jako numer 7;

3) Uchyla się załącznik nr 1 do uchwały nr LVII/579/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2010 r.

4) Dotychczasowy załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/579/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2010 r. oznacza się jako numer 8.

5) Dotychczasowy załącznik nr 3 do uchwały nr LVII/579/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2010 r. oznacza się jako numer 9.

6) Uchyla się załącznik nr 4 do uchwały nr LVII/579/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2010 r.

7) Uchyla się załącznik nr 5 do uchwały nr LVII/579/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2010 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Tomasz Możejko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »