| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.330.2014 Rady Miejskiej w Kargowej

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 0007.276.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2013 r. poz. 2215) zmienionej Uchwałą Nr 0007.299.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r. (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2013 r. poz. 2804) wprowadza się zmiany:

1) § 7 wprowadza się punkt 15) o brzmieniu:

wzbogacanie życia kulturalnego gminy Kargowa poprzez projekty artystyczne w tym festiwale
i warsztaty z uwzględnieniem międzynarodowych przedsięwzięć";

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

Realizacja zadań wskazanych w rozdziale 5 programu finansowana będzie ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Kargowa na rok 2014.W roku 2014 na realizację programu przeznacza się kwotę 190 800 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kargowej i Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Danuta Wilińska-Grzesiuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »