| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/352/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie

z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta i gminy Rzepin

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic obwodów głosowania utworzonych na terenie Rzepina uchwałą Nr XXVIII/222/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21.12.2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Rzepin na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w następujący sposób:

1. W opisie granic w obwodzie głosowania Nr 1 dodaje się nazwę ulicy Fryderyka Chopina.

§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Rzepinie oraz do przedterminowych wyborów Burmistrza Rzepina przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzepinie.

§ 7. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejszą uchwałę do Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Robert Łukaszewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/352/2014
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 25 marca 2014r.

Numer obwodu głosowania

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Numer okręgu głosowania

1

RZEPIN ul.:AKACJOWA, ADAMA MICKIEWICZA,BOCZNA,BOHATERÓW RADZIECKICH, FRYDERYKA CHOPINA, JANA KILIŃSKIEGO, JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, LEŚNA, LIPOWA, ŁĄKOWA, OGRODOWA, OKRĘŻNA,PARTYZANCKA, POCZTOWA, POZNAŃSKA, STANISŁAWA MONIUSZKI, INWALIDÓW WOJENNYCH, NADRZECZNA, PLAC KOŚCIELNY, PLAC RATUSZOWY, RATUSZOWA, SŁONECZNA, TADEUSZA KOŚCIUSZKI, WALKI MŁODYCH, WĄSKA, WOJSKA POLSKIEGO, ROLNA,ZAPŁOCIE

Szkoła Podstawowa Nr 1
w Rzepinie
ul.Wojska Polskiego 28

1, 2, 3

2

RZEPIN ul.:AGRESTOWA, ALEJA WOLNOŚCI, CELNA, CZEREŚNIOWA,DWORCOWA od nr 2 do nr 39, DWORCOWA od nr 40 do nr 72 , GENERAŁA JÓZEFA BEMA, MARCELEGO NOWOTKI, MIESZKA I, MORELOWA, SŁUBICKA, ŚLIWKOWA, WIŚNIOWA, ZACHODNIA, ZIELONA

Zespół Szkół Ogólnokszt.
w Rzepinie
ul.Woj.Polskiego 30

4, 5, 6

3

RZEPIN ul.:BOLESŁAWA CHROBREGO od nr 1 do nr 24, HANKI SAWICKIEJ, PÓŁNOCNA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 1 MAJA
Miejscowości:DRZEŃSKO, GAJEC , JERZMANICE, NOWY MŁYN, RZEPINEK, ZIELONY BÓR

Miejski Dom Kultury
w Rzepinie
ul.Słubicka 3

7, 8, 11

4

RZEPIN ul.:BOLESŁAWA CHROBREGO od nr 29, BOLESŁAWA PRUSA,BRZOZOWA,BUKOWA, DĘBOWA, FABRYCZNA, GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO,GEN.KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO, GRZYBOWA, HENRYKA SIENKIEWICZA, JAGODOWA, JAŚMINOWA,JULIUSZA SŁOWACKIEGO, KALINOWA,KASZTANOWA, KLONOWA,KOLEJOWA, KONWALIOWA, KONSTYTUCJI 3 MAJA, KRÓTKA, KWIATOWA,MALINOWA,MARII KONOPNICKIEJ, MIKOŁAJA REJA, NADTOROWA, OŚNIAŃSKA, PODLASKA, POZIOMKOWA, SOSNOWA, ŚWIERKOWA, ŚW. HUBERTA, WRZOSOWA
Miejscowość:LUBIECHNIA MAŁA, LUBIECHNIA WIELKA, STAROŚCIN

Świetlica Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rzepinie
ul.Ośniańska 4

9, 10, 12

5

Miejscowości:KOWALÓW, MANISZEWO, RADÓW, SERBÓW, STARKÓW, SUŁÓW

Zespół Szkół
ul.Rzepińska 10
Kowalów

13, 14, 15


Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXVIII/222/2012 z dnia 21 grudnia 2012r. Rada Miejska w Rzepinie dokonała podziału gminy na 5 stałych obwodów głosowania, określając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały.

Zgodnie z art. 12 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy głosowanie w wyborach przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania.

Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców. Wójt ( burmistrz, prezydent Miasta) przedkłada radzie gminy wnioski w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania, jeżeli konieczność taka wynika ze zmian granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania.

W mieście i gminie Rzepin nie występują przesłanki do wprowadzenia zmian w podziale na stałe obwody głosowania, jednak z uwagi na powstanie w mieście nowej ulicy Fryderyka Chopina należy zmienić opis granic stałych obwodów głosowania.

Uchwała ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian obwodów głosowania. Jako, że podziału miasta i gminy na obwody głosowania dokonała Rada Miejska, zmiana opisu ich granic musi również nastąpić w drodze uchwały.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »