| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/81/2014 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6

z dnia 28 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 69, art. 18, ust. 2 pkt, 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 28,00 zł brutto za 1 m3.

§ 2. Traci moc Uchwała nr XLVII/771/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Celowego Gmin MG-6.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6


Tadeusz Koper


Uzasadnienie

W wyniku Uchwały Nr XV/47/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6 (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2013 r. poz. 855) oraz zmian ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), proponuje się uchylić uchwałę nr XLVII/771/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie określenie górnych składek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W związku z powyższym Zgromadzenie Związku Celowego Gmin MG-6, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), jest obowiązane podjąć uchwałę określającą górne stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin - uczestników ZCG MG-6.

Celem podjęcia uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat (...) jest określenie maksymalnych cen usług w tym zakresie, świadczonych przez przedsiębiorców. Takie odgórne ustalenie maksymalnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych wprowadza możliwość ujednolicenia cen usług świadczonych w tym zakresie na terenie gmin - uczestników ZCG MG-6. Dzięki tej uchwale właściciele nieruchomości korzystający z usług różnych przedsiębiorców, będą ponosić z tego tytułu opłaty nie różniące się od siebie w znaczący sposób, przy jednoczesnym zachowaniu jakości świadczeń. Dany przedsiębiorca może regulować ceny świadczonych przez siebie usług na podstawie podniesionych kosztów, jednak nie może on przekroczyć górnych stawek opłat określonych w uchwale.

Wprowadzone uchwałą ujednolicenie cen usług spowoduje, że właściciele nieruchomości będą ponosili z tego tytułu zbliżone koszty.

Zestawienie tabelaryczne górnych stawek opłat - kwoty brutto

Zestawienie stawek opłat w innych miastach kraju

Miasto Rzeszów

Miasto Wałbrzych

Miasto Szczecin

Miasto Gdańsk

Miasto Grudziądz

Miasto Włocławek

za 1 m3 opróżniania i transportu nieczystości ciekłych

55,00 zł

75,00 zł

35,00 zł

100,00 zł

35,00 zł

28,00 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »