| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXVI/739/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmianie ulega Załącznik Mapowy Nr 2 do uchwały Nr XLII/698/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., zmienionej uchwałami: Nr LXIV/998/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2009 r., Nr LXXXIII/1284/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010 r., Nr III/7/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010 r., Nr XXII/221/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011 r., Nr XXXVI/403/2012 z dnia 24 października 2012 r. oraz Nr LVII/645/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013 r., który otrzymuje treść jak Załącznik Mapowy do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Jerzy Sobolewski


Załącznik do Uchwały Nr LXVI/739/2014
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

załacznik mapowy


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »