| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL.243.2014 Rady Gminy Niegosławice

z dnia 3 czerwca 2014r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Niegosławice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Niegosławice.

§ 2. Przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien:

a) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie opieki przed bezdomnymi zwierzętami,

b) posiadać sprawne technicznie środki transportu, przystosowane do przewozu zwierząt,

c) dysponować specjalistycznymi środkami i urządzeniami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt w sposób niepowodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia,

d) dysponować kadrą przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami, przepisów o ochronie zwierząt i obsługi posiadanego specjalistycznego, atestowanego sprzętu,

e) posiadać możliwości udzielenia w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej,

f) w razie braku natychmiastowego przewiezienia zwierzęcia do schroniska dysponować miejscem do tymczasowego przetrzymania wyłapanych zwierząt,

g) zapewnić prowadzenie rejestru i przechowywanie dokumentacji zawierającej informacje o gatunkach i pochodzeniu wyłapanych zwierząt.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien:

a) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt,

b) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzić będzie schronisko dla zwierząt,

c) dysponować urządzeniami do gromadzenia odchodów zwierząt,

d) dysponować specjalistycznymi środkami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt w sposób niepowodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części powinien:

a) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia
grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części,

b) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzić będzie grzebowisko zwłok zwierzęcych i ich części,

c) posiadać utwardzony i ogrodzony teren do prowadzenia działalności, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,

d) posiadać sprawne technicznie środki transportu przystosowane do transportu zwłok zwierzęcych i ich części, obudowane i szczelne, zabezpieczone przed wyciekami, które posiadają aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

e) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

f) posiadać narzędzia i środki techniczne służące do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

g) dysponować terenem służącym do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części oraz posiadać środki służące do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien:

a) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

b) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzona będzie spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części,

c) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

d) posiadać urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych,

e) posiadać miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania,

f) posiadać środek transportu do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części,

g) teren przeznaczony na spalarnie powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegosławice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »