| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr XXXVII/225/2014 Rady Gminy Brzeźnica

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Brzeźnica

Na podstawie art.419 § 2, art.420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) na wniosek Wójta Gminy Brzeźnica uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXII/109/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu ( Dz.Urz. Woj. Lub. 2012 poz.2272) dokonuje się zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych poprzez dopisanie w okręgu wyborczym nr 4 ulicy Strażackiej oraz dopisanie w okręgu wyborczym nr 15 ulicy Brzozowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie i w BIP-ie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Ryszard Śpiewak


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/225/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Brzeźnica
1.Podstawa prawna uchwały. Zgodnie z art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy podział gminy na okręgi wyborcze ,ustalenie ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych ustala Rada Gminy w oparciu o wniosek Wójta Gminy Brzeźnica. W związku z uchwałą Nr XXII/109/2012 z dnia 26 października 2012 r. Rady Gminy Brzeźnica w sprawie nadania nazwy ulicy Strażacka , wystąpiła konieczność dokonania zmiany w opisie granic okręgu wyborczego, polegająca na dopisaniu nowej ulicy o nazwie Strażacka do okręgu wyborczego Nr 4. W związku z uchwałą Nr XXII/109/2013 z dnia 26 października 2012 r. Rady Gminy Brzeźnica w sprawie nadania nazwy ulicy Brzozowa , wystąpiła konieczność dokonania zmiany w opisie granic okręgu wyborczego, polegająca na dopisaniu nowej ulicy o nazwie Brzozowa do okręgu wyborczego Nr 15.
2.Zamierzone cele uchwały. Aktualizacja granic stałych okręgów wyborczych poprzez dodanie nowych ulic. Powyższe będzie miało istotne znaczenie dla wyborców, zarówno ze względu na rzetelność informacji, jak również fakt uczestniczenia przez nich w wyborach samorządowych.
3.Określenie przewidywanych skutków proponowanych rozwiązań, m. in. społecznych, ekonomicznych, gospodarczych, organizacyjnych, prawnych. Granice stałych okręgów wyborczych są wyznaczane przez wskazanie ulic. Powstanie nowych ulic rodzi konieczność zmiany w opisie tych granic w formie uchwały Rady Gminy na wniosek Wójta Gminy Brzeźnica.
4.Określenie skutków finansowych oraz źródeł ich pokrycia. Gmina nie ponosi skutków finansowych realizacji uchwały. Wybory finansowane są z budżetu państwa.
5.Opinie uprawnionych podmiotów Nie podlega konsultacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »