| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXIX/767/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 czerwca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013r. poz.594 ze zm.), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.2013r. poz. 595 ze zm.), art.110 ust.1 i art.112 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 182 ze zm.), art.20 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 1456 ze zm.), art. 8a, art. 8b ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. 2012r. poz. 1228 ze zm.), art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), art. 10 ust.1, art. 76 ust. 1 i 3, art. 180, art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 135 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 208/W/III/2011 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 października 2011r. w sprawie wyznaczenia organizatora pieczy zastępczej w Gorzowie Wlkp.; art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2014r. poz. 567), art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),art. 7 ust 2,3,4 i art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2008r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVII/775/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie nadania Statutu Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej zmienionej uchwałą Nr XXI/207/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 listopada 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 7 dodaje się ppkt g/ o następującym brzmieniu:

"g/ ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,"

2. W § 7 dodaje się ppkt h/ o następującym brzmieniu:

"h/ ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,"

3. W § 7 dodaje się ppkt i/ w brzmieniu:

"i/ ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jako zadanie zlecone gminie."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z wyjątkiem:

1)§ 1 pkt 1, który wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 15 maja 2014r.

2)§ 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014r.

Przewodniczący Rady Miasta


Jerzy Sobolewski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »