| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXIX/767/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 czerwca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013r. poz.594 ze zm.), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.2013r. poz. 595 ze zm.), art.110 ust.1 i art.112 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 182 ze zm.), art.20 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 1456 ze zm.), art. 8a, art. 8b ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. 2012r. poz. 1228 ze zm.), art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), art. 10 ust.1, art. 76 ust. 1 i 3, art. 180, art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 135 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 208/W/III/2011 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 października 2011r. w sprawie wyznaczenia organizatora pieczy zastępczej w Gorzowie Wlkp.; art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2014r. poz. 567), art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),art. 7 ust 2,3,4 i art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2008r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVII/775/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie nadania Statutu Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej zmienionej uchwałą Nr XXI/207/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 listopada 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 7 dodaje się ppkt g/ o następującym brzmieniu:

"g/ ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,"

2. W § 7 dodaje się ppkt h/ o następującym brzmieniu:

"h/ ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,"

3. W § 7 dodaje się ppkt i/ w brzmieniu:

"i/ ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jako zadanie zlecone gminie."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z wyjątkiem:

1)§ 1 pkt 1, który wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 15 maja 2014r.

2)§ 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014r.

Przewodniczący Rady Miasta


Jerzy Sobolewski

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »