| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 17 lipca 2014r.

Aneks do Porozumienia międzygminnego z dnia 2 sierpnia 2013 r. sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa garażu dla potrzeb OSP w Starym Kisielinie” na terenie gminy Zielona Góra

zawarty pomiędzy:

Miastem Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra - Janusza Kubickiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Zielona Góra Emilii Wojtuściszyn zwanym dalej "Miastem"

a

Gminą Zielona Góra, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, 65-021 Zielona Góra reprezentowaną przez Wójta Gminy Zielona Góra - Mariusza Zalewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zielona Góra Elżbiety Łuczak-Kumorek zwaną dalej "Gminą"

łącznie zwane "Stronami".

§ 1. W Porozumieniu międzygminnym z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. "Budowa garażu dla potrzeb OSP w Starym Kisielinie" na terenie gminy Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 1866) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Porozumienie zostaje zawarte na czas do dnia zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w § 1 nie dłużej jednak niż 24 miesiące od daty podpisania porozumienia.".

§ 2. Pozostała treść Porozumienia międzygminnego pozostaje bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Prezydent Miasta Zielona Góra


Janusz Kubicki


Skarbnik Miasta Zielona Góra


Emilia Wojtuściszyn

Wójt Gminy Zielona Góra


Mariusz Zalewski


Skarbnik Gminy Zielona Góra


Elżbieta Łuczak-Kumorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »