| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 460/14 Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 1 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz 885 z póź. zm ) oraz § 8 pkt 1 lit a,b uchwały XXXIX/218/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2014

uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego na 2014 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego na 2014 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale:

1) plan dochodów budżetu wynosi47.334.624 zł,

2) plan dochodów bieżących41.518.624 zł,

3) plan dochodów majątkowych5.816.000 zł,

4) plan przychodów budżetu wynosi0 zł,

5) razem47.334.624 zł,

6) plan wydatków budżetu wynosi47.334.624 zł,

7) plan wydatków bieżących41.435.124 zł,

8) plan wydatków majątkowych5.899.500 zł,

9) plan rozchodów budżetu wynosi0 zł,

10) razem47.334.624 zł,

11) nadwyżka/deficyt budżetu wynosi0 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Starosta Słubicki


Andrzej Bycka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 460/14
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 1 sierpnia 2014 r.

Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

747 744,00

- 801,00

746 943,00

75045

Kwalifikacja wojskowa

32 000,00

- 801,00

31 199,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

15 500,00

- 358,00

15 142,00

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

16 500,00

- 443,00

16 057,00

Razem:

47 335 425,00

- 801,00

47 334 624,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 460/14
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 1 sierpnia 2014 r.

Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

710

Działalność usługowa

882 500,00

0,00

882 500,00

71012

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

405 000,00

0,00

405 000,00

4270

Zakup usług remontowych

15 000,00

11 000,00

26 000,00

Własne

15 000,00

11 000,00

26 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

193 260,00

- 11 000,00

182 260,00

Własne

193 260,00

- 11 000,00

182 260,00

750

Administracja publiczna

7 702 573,00

- 801,00

7 701 772,00

75020

Starostwa powiatowe

6 546 214,00

0,00

6 546 214,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

293 000,00

20 000,00

313 000,00

Własne

293 000,00

20 000,00

313 000,00

4270

Zakup usług remontowych

55 400,00

- 20 000,00

35 400,00

Własne

55 400,00

- 20 000,00

35 400,00

75045

Kwalifikacja wojskowa

32 000,00

- 801,00

31 199,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10 150,00

- 382,00

9 768,00

Poroz. z AR

10 150,00

- 382,00

9 768,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 130,00

- 44,00

1 086,00

Zlecone

800,00

- 44,00

756,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

160,00

- 113,00

47,00

Poroz. z AR

60,00

- 13,00

47,00

Zlecone

100,00

- 100,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 300,00

- 179,00

4 121,00

Zlecone

4 300,00

- 179,00

4 121,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

660,00

- 36,00

624,00

Poroz. z AR

660,00

- 36,00

624,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 300,00

- 47,00

9 253,00

Poroz. z AR

5 300,00

- 12,00

5 288,00

Zlecone

4 000,00

- 35,00

3 965,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 180 348,00

0,00

4 180 348,00

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

148,00

0,00

148,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

148,00

148,00

Zlecone

0,00

148,00

148,00

4300

Zakup usług pozostałych

148,00

- 148,00

0,00

Zlecone

148,00

- 148,00

0,00

852

Pomoc społeczna

4 500 353,00

0,00

4 500 353,00

85204

Rodziny zastępcze

2 071 305,00

28 571,00

2 099 876,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 535,00

18 285,00

30 820,00

Własne

12 535,00

18 285,00

30 820,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

32 849,00

4 112,00

36 961,00

Własne

32 849,00

4 112,00

36 961,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 405,00

585,00

3 990,00

Własne

3 405,00

585,00

3 990,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

186 011,00

5 589,00

191 600,00

Własne

186 011,00

5 589,00

191 600,00

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

616 448,00

- 28 571,00

587 877,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

357 021,00

- 18 285,00

338 736,00

Własne

357 021,00

- 18 285,00

338 736,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

64 292,00

- 4 112,00

60 180,00

Własne

64 292,00

- 4 112,00

60 180,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

9 035,00

- 585,00

8 450,00

Własne

9 035,00

- 585,00

8 450,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

85 000,00

- 5 589,00

79 411,00

Własne

85 000,00

- 5 589,00

79 411,00

Razem:

47 335 425,00

- 801,00

47 334 624,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »