| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/416/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 4 sierpnia 2014r.

w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Drezdenko

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Drezdenko uchwałą nr XXX/229/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Drezdenko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz uchwałą Nr LVII/373/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2014r. w sprawie podziału Gminy Drezdenko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w następujący sposób:

1. W opisie granic w obwodzie głosowania Nr 1 dodaje się nazwy ulic : LAWENDOWA, SOSNOWA.

§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania uwzględniający zmiany, o których mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 6. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejszą uchwałę do Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

§ 7. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku


Adam Kołwzan


Załącznik do Uchwały Nr LIV/416/2014
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 4 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Przedmiotowy projekt uchwały wynika z konieczności dokonania aktualizacji opisów granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Drezdenko. Wprowadzone zmiany polegają na dodaniu w granicach obwodu głosowania numer 1 nowopowstałych ulic: LAWENDOWEJ i SOSNOWEJ.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »