| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L.296.14 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO

z dnia 30 września 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi w zależności od rodzaju pojazdu:

1) rower lub motorower - za usunięcie - 112 zł; za każdą dobę przechowywania - 19 zł;

2) motocykl - za usunięcie - 221 zł; za każdą dobę przechowywania - 26 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usunięcie - 485 zł; za każdą dobę przechowywania - 39 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie - 606 zł; za każdą dobę przechowywania - 51 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za usunięcie - 858 zł; za każdą dobę przechowywania - 73 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usunięcie - 1.265 zł; za każdą dobę przechowywania - 135 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za usunięcie - 1.539 zł; za każdą dobę przechowywania - 199 zł.

§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych wskutek wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli odstąpiono od usunięcia pojazdu z powodu ustania przyczyn jego usunięcia w zależności od rodzaju pojazdu:

1) rower lub motorower - 84 zł;

2) motocykl - 168 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 368 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 460 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 651 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usunięcie - 960 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za usunięcie - 1.273 zł.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVIII.233.13 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 14 listopada 2013 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013 r., poz. 2368).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Powiatu


Lesław Hołownia


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012r., poz.1448, z 2013 r., poz.700, oraz poz.991, 1446, i 1611 oraz z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

3 Z Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Odziemiec

ekspert z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »