| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 7 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 22 września 2014r.

do porozumienia nr 53/DG/2009 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Świebodzin

zawarty pomiędzy:

Powiatem Świebodzińskim, zwanym dalej "Przekazującym", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, w imieniu któregho działają:

1. Zbigniew Szumski - Starosta

2. Alicja Hoppen - Anyszko - Członek Zarządu Powiatu

przy kontrasygnacie Skarbnnika Powiatu - Doroty Karbowiak

a

Gminą Świebodzin, zwaną dalej "Przejmującym", w imieniu której działa:

Dariusz Bekisz - Burmistrz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Izabeli Zabłockiej

o następującej treści:

§ 1. Strony zgodnie postanawiają, iż w porozumieniu 53/DG/2009 wprowadzają następujące zmiany:

1. § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Na prowadzenie zadań wymienionych w § 2 Przekazujący przeznaczy w 2015r. 397.773,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy zł. 00/100)".

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks wchodzi w życiem z dniem jego zawarcia.

§ 4. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urządowym Województwa Lubuskiego.

Przekazujący: Przyjmujący:

Starosta Burmistrz

Zbigniew Szumski Dariusz Bekisz

Członek Zarządu Powiatu Skarbnik Gminy

Alicja Hoppen - Anyszko Izabela Zabłocka

Skarbnik Powiatu

Dorota Karbowiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »