| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII.317.2014 Rady Miejskiej w Gubinie

z dnia 6 listopada 2014r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXXI.167.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.), oraz zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 895) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 718) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI.167.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

§ 4. Uchwała podlega ponadto podaniu do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gubin o statusie miejskim.


Załącznik do Uchwały Nr LVII.317.2014
Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Przewodniczący Rady Miejskiej


Leszek Ochotny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Atos

Międzynarodowy lider w branży usług informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »