| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/283/2014 Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 24 października 2014r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/111/07 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłaty na terenie Gminy Lubiszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zamianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolityDz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości uchwałę Nr XIII/111/07 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłaty na terenie Gminy Lubiszyn (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego Nr 6, poz.178).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy


Artur Terlecki


Uzasadnienie

Dotychczas obowiązywała uchwała Nr XIII/111/2007 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłaty na terenie Gminy Lubiszyn.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż systematycznie zmniejszają się wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów, a koszty ponoszone przez gminę w związku z jej poborem wzrastają. Gmina ma charakter rolniczy, wielu podatników jest zwolnionych z opłaty na podstawie zwolnień wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych .

Stosownie do treści art. 18a pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Zatem wprowadzenie opłaty nie jest obligatoryjne.

Zniesienie w/w opłaty spowoduje mniejsze obciążenia podatkowe dla osób fizycznych. Ponadto gmina boryka się z problemem bezpańskich psów. Zniesienie opłaty być może spowoduje wyeliminowanie tego problemu ponieważ przygarnięcie psa nie będzie powodowało obowiązku uiszczenia opłaty związanej z jego posiadaniem.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »