| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/284/2014 Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 24 października 2014r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn

Na podstawie art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. nr 197 poz. 1172 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lubiszyn Nr XXXIV/231/2014 z dnia 14 marca 2014r w sprawie regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn wprowadza się następujące zmiany:

1) Rozdział III, § 9 skreśla się;

2) § 14 ust. 2 pkt.1 lit. b, otrzymuje brzmienie:

psy agresywne prowadzić w nałożonym kagańcu".

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/274/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Artur Terlecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »