| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 489/14 Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 13 listopada 2014r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz 885 z póź. zm ) oraz § 8 pkt 1 lit a, b uchwały XXXIX/218/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2014

uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego na 2014 rok w zakresie określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale:

1) plan dochodów budżetu wynosi47.567.114,98 zł,

2) plan dochodów bieżących41.729.114,98 zł,

3) plan dochodów majątkowych5.838.000 zł,

4) plan przychodów budżetu wynosi0 zł,

5) razem47.567.114,98 zł,

6) plan wydatków budżetu wynosi47.567.114,98 zł,

7) plan wydatków bieżących41.660.614,98 zł,

8) plan wydatków majątkowych5.906.500 zł,

9) plan rozchodów budżetu wynosi0 zł,

10) razem47.567.114,98 zł,

11) nadwyżka/deficyt budżetu wynosi0 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Starosta


Andrzej Bycka


Załącznik do Uchwały Nr 489/14
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 13 listopada 2014 r.

Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

710

Działalność usługowa

902 221,00

0,00

902 221,00

71012

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

423 261,00

0,00

423 261,00

4300

Zakup usług pozostałych

174 860,00

- 30 000,00

144 860,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

3 000,00

30 000,00

33 000,00

801

Oświata i wychowanie

13 517 224,98

0,00

13 517 224,98

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

681 006,00

0,00

681 006,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 500,00

- 470,00

1 030,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 500,00

470,00

1 970,00

80120

Licea ogólnokształcące

2 075 786,00

0,00

2 075 786,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00

905,00

2 405,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21 000,00

8 000,00

29 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

375,00

1 375,00

4300

Zakup usług pozostałych

44 300,00

- 9 280,00

35 020,00

80130

Szkoły zawodowe

9 661 345,00

0,00

9 661 345,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

59 999,00

- 383,00

59 616,00

4300

Zakup usług pozostałych

102 364,00

2 250,00

104 614,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4 479,00

383,00

4 862,00

4430

Różne opłaty i składki

17 018,00

- 2 250,00

14 768,00

80195

Pozostała działalność

302 879,00

0,00

302 879,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 275,00

- 1 810,00

1 465,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 400,00

1 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 315,00

410,00

7 725,00

852

Pomoc społeczna

4 523 297,00

0,00

4 523 297,00

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1 495 952,00

0,00

1 495 952,00

4300

Zakup usług pozostałych

81 100,00

- 1 000,00

80 100,00

4410

Podróże służbowe krajowe

15 000,00

1 000,00

16 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 911 043,00

0,00

1 911 043,00

85333

Powiatowe urzędy pracy

1 688 264,00

0,00

1 688 264,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 684,00

5 757,00

23 441,00

4260

Zakup energii

23 000,00

240,00

23 240,00

4270

Zakup usług remontowych

7 200,00

- 1 100,00

6 100,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 500,00

150,00

1 650,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 659,00

- 127,00

1 532,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

500,00

- 500,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

6 000,00

- 3 600,00

2 400,00

4480

Podatek od nieruchomości

6 200,00

- 122,00

6 078,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 500,00

- 698,00

802,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 833 409,00

0,00

4 833 409,00

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

3 056 998,00

0,00

3 056 998,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

55 675,00

3 236,00

58 911,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 500,00

- 291,00

1 209,00

4270

Zakup usług remontowych

29 000,00

- 2 500,00

26 500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

- 445,00

55,00

85410

Internaty i bursy szkolne

971 251,00

0,00

971 251,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

828,00

100,00

928,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 300,00

- 100,00

1 200,00

Razem:

47 567 114,98

0,00

47 567 114,98

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Biernacki

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »