| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie podatku od środków transportowych

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1](Dz.U. z 2014 r. poz.849) i w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2014r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2015 roku (M.P. z 2014r., poz. 718)

uchwala się:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1993 roku:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 493,-

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 828,-

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 987,-

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1993 roku:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 449,-

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 748,-

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 897,-

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik nr 1 do uchwały.

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1993 roku:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.153,-

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.454,-

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.886,-

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1993 roku:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.051,-

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.324,-

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.713,-

6) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - stawki podatkowe określa załącznik nr 2 do uchwały.

7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowane do dnia 31 grudnia 1993 roku, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton do 10 ton włącznie 987,-

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton 1.153,-

8) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowane po dniu 31 grudnia 1993 roku, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton do 10 ton włącznie 897,-

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton 1.051,-

9) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określa załącznik nr 3 do uchwały.

10) od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1993 roku w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.153,-

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.454,-

11) od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1993 roku w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.051,-

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.324,-

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/220/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 października 2013 roku w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od dnia 01 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Chmielewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/300/2014
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 7 listopada 2014 r.

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1.048

1.076

13

14

1.076

1.109

14

15

1.109

1.142

15

1.142

1.747


Trzy osie

12

17

959

1.109

17

19

1.109

1.142

19

21

1.142

1.177

21

23

1.177

1.415

23

25

1.415

2.065

25

2.065

2.194


Cztery osie i więcej

12

25

1.109

1.142

25

27

1.142

1.453

27

29

1.453

2.194

29

31

2.308

3.138

31

2.308

3.138


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/300/2014
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 7 listopada 2014 r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego

przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa
Ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych


Dwie osie

12

18

1.955

2.014

18

25

2.014

2.071

25

31

2.071

2.132

31

2.132

2.324


Trzy osie

12

40

2.014

2.403

40

2.403

3.138


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/300/2014
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 7 listopada 2014 r.

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy lub naczepy,

które łącznie z pojazdem

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Liczba osi dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych


Jedna oś

12

18

1.188

1.233

18

25

1.233

1.260

25

1.260

1.295


Dwie osie

12

28

1.233

1.260

28

33

1.260

1.295

33

38

1.295

1.805

38

1.548

2.193


Trzy osie

12

38

1.227

1.292

38

1.417

1.787


[1]] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999, s. 42 ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »