| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Starosty Gorzowskiego

z dnia 13 stycznia 2015r.

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2014

Zgodnie z art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) przedkładam Radzie Powiatu Gorzowskiego sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku pracowała w następującym składzie: Przewodniczący: Józef Kruczkowski - Starosta Gorzowski; członkowie:

1) Janusz Szymczyk - Radny Rady Powiatu;

2) Mieczysław Mołodciak - Radny Rady Powiatu;

3) Jarosław Kowalski - I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp.;

4) Dariusz Wróblewski - przedstawiciel Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp.;

5) Jolanta Nieścierewska - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Gorzowie Wlkp.;

6) Roman Rutkowski - Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.;

7) Ewa Stojanowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie; W pracach Komisji uczestniczyła również prokurator Pani Halina Mikołajczuk wskazana przez Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Ponadto w posiedzeniach Komisji uczestniczyli z głosem doradczym:

1) Edward Andrusyszyn - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.;

2) Józef Jagódka - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp.;

3) Robert Zaleski - Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.;

4) Zbigniew Szczepaniak - Dyrektor Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lipkach Wielkich;

6) Irena Szlempo - Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych;

7) Dorota Śliwińska - Naczelnik Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. W roku sprawozdawczym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gorzowskiego działała według przyjętego rocznego planu pracy. Odbyła dwa protokołowane posiedzenia, w trakcie których omawiano tematy mające wpływ na wyniki i ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu gorzowskiego. Na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2014 r.:

1) przyjęto informację na temat sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013, które zostało przedstawione Radzie Powiatu Gorzowskiego na sesji w dniu 25 lutego 2014 r.. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Powiatu Gorzowskiego i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2014 r. poz. 603;

2) przyjęto plan pracy Komisji na 2014 rok;

3) dokonano oceny analizy rynku pracy w powiecie gorzowskim w 2013 roku;

4) oceniono działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu gorzowskiego na rzecz ograniczania zjawisk patologicznych w rodzinie oraz zaakcentowano istotę ścisłej współpracy Policji oraz jednostek samorządowych w ww. zakresie. Zgodnie z Planem pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2014 rok, przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży, na Komisjach Stałych Rady Powiatu Gorzowskiego w dniu 15 kwietnia 2014 roku oraz na sesji Rady Powiatu w dniu 29 kwietnia 2014 roku, przedstawili następujące roczne sprawozdania i informacje:

1) ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. w 2013 roku;

2) informacja na temat realizacji zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. w roku 2013;

3) informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu gorzowskiego w 2013 roku,

4) informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu gorzowskiego za 2013 r.,

5) informacja z realizacji zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. za 2013 rok.

Na podstawie przedstawionych informacji i sprawozdań Rada Powiatu Gorzowskiego pozytywnie zaopiniowała pracę poszczególnych służb, inspekcji i straży. Powyższe materiały zostały również włączone do dokumentacji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Drugie posiedzenie komisji odbyło się w dniu 14 października 2014 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. W związku z zakończeniem trzyletniej kadencji Komisji, Przewodniczący - Józef Kruczkowski - Starosta Gorzowski, dokonał podsumowania przedsięwzięć Komisji, która w analizowanym okresie odbyła 13 posiedzeń, omówiła 20 zagadnień (w tym niektóre cyklicznie). Następnie członkowie Komisji pozytywnie ocenili zadania realizowane przez Komendę Miejską PSP w Gorzowie Wlkp., które przedstawił Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. bryg. Robert Zaleski. Podczas posiedzenia członkowie Komisji zwiedzili nowoczesny obiekt Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 PSP. Dowódca JRG 1 bryg. Grzegorz Rojek zaprezentował siły i środki będące w zasobie Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. W 2014 roku współpraca komisji ze służbami powiatowymi, samorządami oraz instytucjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu układała się bardzo dobrze. Członkowie Komisji aktywnie uczestniczyli w jej pracy a także uczestniczyli w spotkaniach, konferencjach, debatach społecznych organizowanych przez inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego, wnosili wnioski, uwagi i propozycje mające na celu podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego w powiecie gorzowskim. Podczas prac Komisja Bezpieczeństwa i Porządku omawiała także sprawy bieżące zgłaszane przez członków Komisji i zaproszone osoby. Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku ujęte są w protokołach posiedzeń komisji, które są do wglądu w Biurze Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. Sprawozdanie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Starosta Gorzowski


Małgorzata Domagała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »