| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/35/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 9 lutego 2015r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Cybinka

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
oraz po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej w Cybince, uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Cybinka o równoważnej liczbie mieszkańców 3 410, z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w mieście Cybinka, powiat słubicki, województwo lubuskie, której obszar obejmuje:

1) miasto Cybinka,

2) wieś Bieganów, w obszarze gminy Cybinka.

§ 2. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, wyznaczono na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Nr 24/2005 Wojewody Lubuskiego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Cybinka (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 73, poz. 1298).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Czesław Fiedorowicz


Załącznik do uchwały Nr IV/35/15
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 9 lutego 2015 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »