| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/39/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 9 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku

Na podstawie art. 9, art. 14 ust. 1 pkt 8, art. 18 pkt 20, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/281/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/351/12 z dnia 19 grudnia 2012 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU


Czesław Fiedorowicz


Załącznik do Uchwały Nr IV/39/15
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 9 lutego 2015 r.

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadówz innych przyczyn

Nazwa regionu gospodarki odpadami komunalnymi

Rodzaj instalacji

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu

w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn

do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

Region północny

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski

WEXPOOL
Sp. z o.o. -region wschodni

Nie wyznacza się z uwagi na istnienie regionalnej instalacji

Celowy Związek Gmin CZG-12 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - region centralny

Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych
i innych bioodpadów

Zakład Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o.
ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Celowy Związek Gmin CZG-12 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - region centralny

Nie wyznacza się z uwagi na istnienie regionalnej instalacji

Instalacja do składowania odpadów

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Składowisko Odpadów Komunalnych
w m. Klesno
PGKiM Sp. z o. o.
66-530 Drezdenko

Nie wyznacza się z uwagi na istnienie regionalnej instalacjiRegion centralny


Region centralny

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

brak

Nie wyznacza się z uwagi na brak regionalnej instalacji

ZUO NTERNATIONAL
Sp z o.o.
ul. Słubicka 50
69-100 Słubice
sortownia zmieszanych odpadów komunalnych

Celowy Związek Gmin CZG-12 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie - sortownia zmieszanych odpadów komunalnych

Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów

Celowy Związek Gmin CZG-12 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie

Zakład Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o.
ul. Teatralna 49,
66-400 Gorzów Wielkopolski

Nie wyznacza się z uwagi na istnienie regionalnej instalacji

Instalacja do składowania odpadów

ZUO INTERNATIONAL Sp z o.o. ul. Słubicka 50
69-100 Słubice

ZUO INTERNATIONAL Sp z o.o. ul. Słubicka 50, 69-100 Słubice

Nie wyznacza się z uwagi na istnienie regionalnej instalacji

Celowy Związek Gmin CZG-12 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Długoszynie

Celowy Związek Gmin CZG-12 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Długoszynie

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Teatralna 49,66-400 Gorzów Wielkopolski

Region wschodni

Region wschodniInstalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

SITA ZACHÓD
Sp. z o.o.
ul. Jerzmanowska 13
54-530 Wrocław

SITA ZACHÓD
Sp. z o.o.
ul. Jerzmanowska 13
54-530 Wrocław

Nie wyznacza się z uwagi na istnienie regionalnej instalacji

WEXPOOL Sp. z o.o., ul. Poznańska 14A, Dąbrówka Wlkp.,
66-210 Zbąszynek

WEXPOOL Sp. z o.o., ul. Poznańska 14A, Dąbrówka Wlkp.,
66-210 Zbąszynek

TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o.,
ul. Przyszłości 7 b,
67-100 Nowa Sól

TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o.,
ul. Przyszłości 7 b,
67-100 Nowa Sól

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
Al. Zjednoczenia 110,
65-120 Zielona Góra

AGMAREX Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów, Nowy Świat
66-100 Sulechów

AGMAREX Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów, Nowy Świat
66-100 Sulechów

Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów

SITA ZACHÓD
Sp. z o.o.
ul. Jerzmanowska 13
54-530 Wrocław

AGMAREX Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów, Nowy Świat
66-100 Sulechów

Nie wyznacza się z uwagi na istnienie regionalnej instalacji

TEW Gospodarowanie Odpadami
Sp. z o.o.,
ul. Przyszłości 7 b,
67-100 Nowa Sól

TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o.,
ul. Przyszłości 7 b,
67-100 Nowa Sól

AGMAREX Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów, Nowy Świat, 66-100 Sulechów

SITA ZACHÓD
Sp. z o.o.
ul. Jerzmanowska 13
54-530 Wrocław

Instalacja do składowania odpadów

SITA ZACHÓD
Sp. z o.o.
ul. Jerzmanowska 13
54-530 Wrocław

SITA ZACHÓD
Sp. z o.o.
ul. Jerzmanowska 13
54-530 Wrocław

Nie wyznacza się z uwagi na istnienie regionalnej instalacji

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
Al. Zjednoczenia 110,
65-120 Zielona Góra

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
Al. Zjednoczenia 110,
65-120 Zielona Góra

AGMAREX Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów, Nowy Świat, 66-100 Sulechów

AGMAREX Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów, Nowy Świat
66-100 Sulechów

Miejski Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli

Instalacja do składowania odpadów

Składowisko Odpadów Komunalnych "USKOM" Stypułów, 67-120 Kożuchów

Składowisko Odpadów Komunalnych "USKOM" Stypułów, 67-120 Kożuchów

Nie wyznacza się z uwagi na istnienie regionalnej instalacji

Region zachodni

Region zachodni

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie

SITA ZACHÓD Sp. z o.o.
ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

Nie wyznacza się z uwagi na istnienie regionalnej instalacji

WEXPOOL Sp. z o.o., ul. Poznańska 14A, Dąbrówka Wlkp., 66-210 Zbąszynek

TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o.,
ul. Przyszłości 7 b,
67-100 Nowa Sól

AGMAREX Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów, Nowy Świat
66-100 Sulechów

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Getta 9-11
68-200 Żary
Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych

Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie

Celowy Związek Gmin CZG-12 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie - region centralny

Nie wyznacza się z uwagi na istnienie regionalnej instalacji

SITA ZACHÓD Sp. z o.o.
ul. Jerzmanowska 13
54-530 Wrocław

AGMAREX Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów, Nowy Świat
66-100 Sulechów

TEW Gospodarowanie
Odpadami Sp. z o.o.,
ul. Przyszłości 7 b,
67-100 Nowa Sól

Instalacja do składowania odpadów

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie

Miejskie Składowisko Odpadów w m. Żary

Nie wyznacza się z uwagi na istnienie regionalnej instalacji

Składowisko odpadów komunalnych
w m. Gozdnica

Mikroregionalne Składowisko Odpadów Komunalnych
w m. Klępina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »