| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie

z dnia 11 marca 2015r.

w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się obowiązek zapłaty przez właściciela nieruchomości opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z góry bez wezwania w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

2. Opłata, o której mowa w ust. l wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości w kasie Urzędu Gminy, poprzez pocztę lub bank na rachunek Urzędu Gminy.

§ 2. . Traci moc uchwała nr XVII/131/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012, póz. 2084).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Anna Dunajska


Uzasadnienie

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek wpisania do uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości wskazanie, że opłatę za gosodarowanie odpadami komunalnymi w naszej gminie uiszcza się z góry.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »