| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI.40.2015 Rady Gminy Górzyca

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.140.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Górzyca uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII.140.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XXIX.154.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 maja 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013 r., poz. 929 i poz. 1450) oraz Uchwałą Nr XLI.215.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 1 lipca 2014 r., poz. 1308) wprowadza się następujące zmiany: w §3, ust. 2:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) Sołectwo Czarnów - Pan Piotr Pakos;";

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) Sołectwo Pamięcin - Pan Ryszard Cieślak;";

3) pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6) Sołectwo Radówek - Pani Alicja Szary;";

4) pkt 7 otrzymuje brzmienie: "7) Sołectwo Stańsk - Pan Stanisław Kwiek.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Bańka


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.140.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W okresie 9-22 kwietnia 2015 r. zostały przeprowadzone wybory sołtysów na kadencję 2015-2019. W miejscowościach Stańsk, Czarnów, Radówek oraz Pamięcin wybrano nowych sołtysów. W pozostałych miejscowościach wybrano sołtysów, którzy urzędowali również w kadencji 2011-2015.

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Dawid Samek

radca prawny, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »