| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/86/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 8 czerwca 2015r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Witnica

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469), po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej w Witnicy uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Witnica o równoważnej liczbie mieszkańców 17 574,
z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Białczyku, powiat gorzowski, województwo lubuskie, której obszar obejmuje miejscowości:

1) Witnica (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 5, 9/2, 11/6, 9/5, 9/3, 13, 17/11, 17/7, 1764/3, 1764/1, 1767/3, 1767/2, 1354, 1352, 1355, 1356/2, 1356/1, 1357, 1358, 1257, 1262, 420, 114; obręb
nr 6 miasto Witnica),

2) Białcz (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 290/3, 289/1, 307, 304/3, 288/3, 309/6, 277/2, 41/3, 78/4, 118/5, 161/1, 125/4, 188/1 87/1, 98/2, 248/3, 219, 218/1; obręb nr 7 Białcz; nr 476/2; obręb
nr 13 Białczyk; nr: 989, 827/1, 827/2, 824, 825; obręb nr 8 Nowiny Wielkie),

3) Białczyk (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 597/2, 596/1, 595/5, 587/7, 586/4, 574/1, 584/4, 562/4, 565, 576/2, 537, 485/4, 504/1, 503/6, 494, 493, 508, 532/4, 510/3, 513/7, 514/3, 519, 522/8, 464/2, 464/1, 463/2, 469/5, 468, 805/1, 804/1, 806/1, 808/6, 773, 772, 771, 770/1, 769, 768/7, 767/3, 766/1, 765, 746, 764, 669/2, 662/4, 737/5, 736/4, 735/2, 698/5, 695, 640/1, 642/1, 637/1, 629/5,626/6, 708/3, 286/2, 234, 235/2, 235/7, 228/3, 249, 250, 238/2, 239/1, 253/3, 75/2, 78/1, 78/3, 183, 264/7, 264/6, 277/1; oręb nr 13 Białczyk),

4) Pyrzany (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 226, 231/3, 245, 236, 246, 429/3; obręb
nr 14 Pyrzany),

5) Nowiny Wielkie (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 60/3, 828/1, 828/2, 717; obręb
nr 8 Nowiny Wielkie),

§ 2. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, wyznaczono na mapie w skali
1:10 000 (arkusze 1-11), stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Nr 20/2005 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 sierpnia 2005 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Witnica (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 47,
poz. 1016).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU


Czesław Fiedorowicz


Załącznik do uchwały Nr IX/86/15
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 8 czerwca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »