| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/86/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 8 czerwca 2015r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Witnica

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469), po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej w Witnicy uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Witnica o równoważnej liczbie mieszkańców 17 574,
z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Białczyku, powiat gorzowski, województwo lubuskie, której obszar obejmuje miejscowości:

1) Witnica (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 5, 9/2, 11/6, 9/5, 9/3, 13, 17/11, 17/7, 1764/3, 1764/1, 1767/3, 1767/2, 1354, 1352, 1355, 1356/2, 1356/1, 1357, 1358, 1257, 1262, 420, 114; obręb
nr 6 miasto Witnica),

2) Białcz (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 290/3, 289/1, 307, 304/3, 288/3, 309/6, 277/2, 41/3, 78/4, 118/5, 161/1, 125/4, 188/1 87/1, 98/2, 248/3, 219, 218/1; obręb nr 7 Białcz; nr 476/2; obręb
nr 13 Białczyk; nr: 989, 827/1, 827/2, 824, 825; obręb nr 8 Nowiny Wielkie),

3) Białczyk (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 597/2, 596/1, 595/5, 587/7, 586/4, 574/1, 584/4, 562/4, 565, 576/2, 537, 485/4, 504/1, 503/6, 494, 493, 508, 532/4, 510/3, 513/7, 514/3, 519, 522/8, 464/2, 464/1, 463/2, 469/5, 468, 805/1, 804/1, 806/1, 808/6, 773, 772, 771, 770/1, 769, 768/7, 767/3, 766/1, 765, 746, 764, 669/2, 662/4, 737/5, 736/4, 735/2, 698/5, 695, 640/1, 642/1, 637/1, 629/5,626/6, 708/3, 286/2, 234, 235/2, 235/7, 228/3, 249, 250, 238/2, 239/1, 253/3, 75/2, 78/1, 78/3, 183, 264/7, 264/6, 277/1; oręb nr 13 Białczyk),

4) Pyrzany (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 226, 231/3, 245, 236, 246, 429/3; obręb
nr 14 Pyrzany),

5) Nowiny Wielkie (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 60/3, 828/1, 828/2, 717; obręb
nr 8 Nowiny Wielkie),

§ 2. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, wyznaczono na mapie w skali
1:10 000 (arkusze 1-11), stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Nr 20/2005 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 sierpnia 2005 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Witnica (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 47,
poz. 1016).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU


Czesław Fiedorowicz


Załącznik do uchwały Nr IX/86/15
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 8 czerwca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

FAKRO Sp. z o.o

Lider w produkcji i sprzedaży okien dachowych w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »