| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

z dnia 17 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z.2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/231/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale 2 § 9 dotychczasową treść ust. 2, zastępuje się zapisem:

Wierzytelność gminy z tytułu rozłożenia ceny sprzedaży na raty podlega zabezpieczeniu w szczególności poprzez ustanowienie na koszt nabywcy nieruchomości hipoteki zwykłej w wysokości 150 % rozłożonej na raty części ceny sprzedaży".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Łapko


Uzasadnienie

W rozdziale 2 § 9 ust. 2, uchwały nr XXVIII/231/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, uregulowano sposób zabezpieczania spłaty rozłożonej na raty części ceny sprzedaży nieruchomości.

Dotychczasowe brzmienie wyżej powołanego przepisu, ustalającego

"(…) ustanowienie na koszt nabywcy nieruchomości hipoteki zwykłej w wysokości 50% ceny sprzedaży." nie gwarantuje zabezpieczenia tej należności w pełnej wysokości.

W związku z powyższym, w celu zabezpieczenia całej wierzytelności z tytułu rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości wraz z odsetkami i kosztami postępowania egzekucyjnego, wnoszę o przyjęcie proponowanej zmiany w uchwale.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »