| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie

z dnia 18 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/49/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24 sierpnia 2009r

Na podstawie art.42 ust.7 w związku z art. 91d pkt 1) ustawy Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. 191 ze zm.) Rada Miejska w Rzepinie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/49/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzepin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w tych placówkach, oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, § 1. otrzymuje brzmienie:

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzepin, wynosi 22 godziny tygodniowo.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Pych


Uzasadnienie

Zgodnie z art.42 ust.7 ustawy Karta Nauczyciela tygodniowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach, których organem prowadzącym jest Gmina Rzepin, określa Rada Miejska w Rzepinie. Zmiana wymiaru tygodniowego pensum godzin z 20 do 22 pozwoli zapewnić uczniom gminnych szkół opiekę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną w zwiększonym wymiarze. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe, działające w strukturach rzepińskiej oświaty (Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego).

Sporządził:

Stefan Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »