| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/101/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie

z dnia 19 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z późn. zm.[2])) Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/233/09 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2009 r. nr 17, poz. 305, z późn. zm.[3])) § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

w sołectwie Książ Śląski Małgorzatę Malewicz zamieszkałą w Książu Śląskim".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Niezgodzki


Uzasadnienie

Zmiana uchwały nr XXXV/233/09 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2009 r. nr 17, poz. 305 i nr 125, poz. 1622; z 2011 r. nr 61, poz. 1201; z 2015 r. poz. 1024 ) spowodowana jest zmianą osoby, która będzie pełniła obowiązki inkasenta w Sołectwie Książ Śląski.

Ponieważ wyznaczenie inkasentów należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego gminy zasadnym jest podjęcie uchwały przez Rade Miejską w Kożuchowie.

Zmiana cytowanej uchwały nie spowoduje zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Kożuchów.

Burmistrz Kożuchowa

Paweł Jagasek


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013, poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 poz. 528

[3]) Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego w 2009r. nr 125, poz. 1622; z 2011r. nr 61, poz. 1201; z 2015r. poz. 1024

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »