| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/111/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 7 września 2015r.

w sprawie uchwalenia "Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z Planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie wartości docelowej arsenu w pyle PM10"

Na podstawie art. 84 i art. 91 ust. 3 i art. 92 ust. 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) w związku z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r.o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii: Prezydenta Miasta Zielona Góra uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się "Program ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie wartości docelowej arsenu w pyle PM10", zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Termin realizacji Programu o którym mowa w § 1. ustala się do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU


Czesław Fiedorowicz


Załącznik do Uchwały Nr XII/111/15
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 7 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »