| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/57/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu

z dnia 10 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/351/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jasień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Jasieniu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/351/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jasień (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r. poz. 131) wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się § 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

Nieruchomości stanowiące własność Gminy mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, darowizny, umowy leasingu, a także mogą zostać oddane w najem, dzierżawę, użyczenie oraz w trwały zarząd lub obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi."

;

2) zmienia się § 6, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Upoważnia się Burmistrza, z zastrzeżeniem ust. 2, do dokonywania samodzielnie czynności prawnych polegających na zbywaniu nieruchomości stanowiących własność Gminy, wnoszeniu nieruchomości oraz użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek prawa handlowego, tworzonych przez Gminę lub do których Gmina przystępuje po podjęciu przez Radę Miejską stosownej uchwały, zawieraniu umów leasingu nieruchomości, obciążaniu nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich, przekazywaniu nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie oraz udostępnianiu na podstawie innych tytułów prawnych"

2. Zgody Rady Miejskiej wyrażonej odrębną uchwałą wymaga:

1) przekazanie nieruchomości w drodze darowizny na cele publiczne,

2) przekazanie nieruchomości Skarbowi Państwa w drodze darowizny,

3) sprzedaż nieruchomości Skarbowi Państwa za cenę obniżoną oraz oddanie nieruchomości gruntowej Skarbowi Państwa nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste,

4) nieodpłatne obciążenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi,

5) zamiana nieruchomości, zamiana prawa użytkowania wieczystego na prawo własności nieruchomości oraz zamiana praw użytkowania wieczystego, o ile dokonywana jest między gminą a Skarbem Państwa, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości lub praw".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »