| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 10 Wojewody Lubuskiego

z dnia 28 października 2015r.

do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., oraz aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015 r. zwanego dalej Porozumieniem

zawarty pomiędzy: Wojewodą Lubuskim Katarzyną Osos, a Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Stanisławem Łobaczem; Zwanych dalej wspólnie Stronami. Strony ustalają, co następuje:

§ 1. W § 4 po ust. 1 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu:

"1a. W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1400) w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w celu sfinansowania podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w ratownictwie medycznym na terenie województwa lubuskiego, do 31 grudnia 2015 r. Wojewoda przekaże Dyrektorowi LOW NFZ kwotę 200592,00 zł (słownie: dwieście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) przewidzianą na świadczenia opieki zdrowotnej, w udzielaniu których biorą udział pielęgniarki i położne, tytułem dotacji celowej w ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie państwa w części 85/08 - województwo lubuskie, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).".

§ 2. Do Porozumienia dodaje się załącznik nr 4, określający liczbę pielęgniarek i położnych wykonujących u świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm. 3) i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 3. W pozostałym zakresie postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 4. Aneks do Porozumienia wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 5. Aneks do Porozumienia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej Strony.

Dyrektor LOW NFZ


Stanisław Łobacz

Wojewoda Lubuski


Katarzyna Osos


Załącznik do Aneksu Nr 10
Wojewody Lubuskiego
z dnia 28 października 2015 r.

Lp.

Świadczeniodawca

Umowa

Liczba wskazanych etatów

kwota dotacji

1

Nowy szpital w Kostrzynie nad Odrą sp. z o.o.

0416/0004/15

0

0,00

2

Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

0416/0006/15

8,3

13 280,00

3

Szpital Międzyrzecki

sp. z o.o.

0416/0007/15

8,4

13 440,00

4

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Zielonej Górze

0416/0008/15

16,19

25 904,00

5

Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli

0416/0009/15

7

11 200,00

6

Nowy Szpital w Świebodzinie sp. z o.o.

0416/0010/15

9,33

14 928,00

7

Nowy Szpital we Wschowie sp. z o.o.

0416/0011/15

5

8 000,00

8

SPZOZ w Sulęcinie

0416/0013/15

3,68

5 888,00

9

SPZOZ w Sulechowie

0416/0014/15

4,89

7 824,00

10

Ratownictwo Medyczne Krystyna Gretkierewicz

0416/0016/15

16,73

26 768,00

11

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach

0416/0017/15

12,85

20 560,00

12

"Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o.

0416/0019/15

4,18

6 688,00

13

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Słubicach

0416/0020/15

10,67

17 072,00

14

Ratownictwo Medyczne Krystyna Gretkierewicz

0416/0021/15

18,15

29 040,00

Suma

125,37

200 592,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »