| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/151/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie

z dnia 12 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu "ZAMEK" w Kożuchowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.[1])) Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu "ZAMEK" w Kożuchowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu "ZAMEK" w Kożuchowie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 119, poz. 1776; z 2011 r., Nr 85, poz. 1682; z 2015 r., poz. 1665) w § 5 po ustępie 2 dodaje się kolejne ustępy w brzmieniu:

Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Kożuchowa.

4. Organem doradczym Centrum Kultury jest Społeczna Rada Kultury składająca się z 10 osób.

5. Społeczną Radę Kultury powołuje Burmistrz Kożuchowa.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Niezgodzki


Uzasadnienie


Zmiany w Statucie Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu "ZAMEK" w Kożuchowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu "ZAMEK" w Kożuchowie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 119, poz. 1776; z 2011 r., Nr 85, poz. 1682; z 2015 r., poz. 1665) mają na celu wskazanie organu powołującego i odwołującego dyrektora instytucji kultury oraz wskazanie organu doradczego instytucji kultury i organu powołującego organ doradczy.

Podjęcie w/w uchwały nie spowoduje zmian w budżecie Gminy Kożuchów.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 423; z 2015 r., poz. 337.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »