| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/151/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie

z dnia 12 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu "ZAMEK" w Kożuchowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.[1])) Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu "ZAMEK" w Kożuchowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu "ZAMEK" w Kożuchowie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 119, poz. 1776; z 2011 r., Nr 85, poz. 1682; z 2015 r., poz. 1665) w § 5 po ustępie 2 dodaje się kolejne ustępy w brzmieniu:

Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Kożuchowa.

4. Organem doradczym Centrum Kultury jest Społeczna Rada Kultury składająca się z 10 osób.

5. Społeczną Radę Kultury powołuje Burmistrz Kożuchowa.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Niezgodzki


Uzasadnienie


Zmiany w Statucie Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu "ZAMEK" w Kożuchowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu "ZAMEK" w Kożuchowie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 119, poz. 1776; z 2011 r., Nr 85, poz. 1682; z 2015 r., poz. 1665) mają na celu wskazanie organu powołującego i odwołującego dyrektora instytucji kultury oraz wskazanie organu doradczego instytucji kultury i organu powołującego organ doradczy.

Podjęcie w/w uchwały nie spowoduje zmian w budżecie Gminy Kożuchów.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 423; z 2015 r., poz. 337.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »