| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/53/15 Rady Miasta Gozdnica

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy obniża się i ustala tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w ilości 6 godzin.

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze Zastępców Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy obniża się i ustala tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w ilości 11 godzin.

§ 3. Wymiar zajęć ustalony w § 1 i § 2 dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono im zastępstwo.

§ 4. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla pedagogów i logopedów w ilości 25 godzin.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.

§ 6. Traci moc uchwała nr XV/85/08 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie określenia zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 50, poz. 941).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gozdnica


Krystyna Mulik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »