| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/95/15 Rady Gminy Żary

z dnia 11 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę Nr XI/87/15 Rady Gminy Żary z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.). uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/87/15 Rady Gminy Żary z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 01 grudnia 2015r. poz. 2194) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

Określa się następujące wzory formularzy:

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego ­ IN­1 - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Informacja o współwłaścicielach - IW-1 - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3. Informacja o zmianie danych identyfikacyjnych- IZD-1 - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4. Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN­1 - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

5. Deklaracja na podatek rolny ­ DR­1 - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

6. Deklaracja na podatek leśny ­ DL­1 - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

7. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny ­ D­1/A - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.";

2) § 4. otrzymuje brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 roku.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żary.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Peszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/95/15
Rady Gminy Żary
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego ­ IN­1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/95/15
Rady Gminy Żary
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja o współwłaścicielach - IW-1


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/95/15
Rady Gminy Żary
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Informacja o zmianie danych identyfikacyjnych- IZD-1


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/95/15
Rady Gminy Żary
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN­1


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/95/15
Rady Gminy Żary
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Deklaracja na podatek rolny ­ DR­1


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/95/15
Rady Gminy Żary
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Deklaracja na podatek leśny ­ DL­1


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/95/15
Rady Gminy Żary
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny ­ D­1/A

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »