| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII.31.2016 Rady Gminy w Otyniu

z dnia 23 maja 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX.9.2016 Rady Gminy w Otyniu z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia jednolitych kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Otyń

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 20e ust. 3 i 4, art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. , poz 2156 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX.9.2016 Rady Gminy w Otyniu z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia jednolitych kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Otyń (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 674) skreśla się w § 1 ust.3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Otyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Aneta Smolicz


Uzasadnienie

W dniu 18 marca 2016 r. Rada Gminy w Otyniu przyjęła uchwałę Nr XX.9.2016 Rady Gminy w sprawie określenia jednolitych kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Otyń (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2016 r. poz. 674). W związku ze wszczętym przez Wojewodę Lubuskiego postępowaniem nadzorczym dot. zapisu § 1 ust.3 w/w uchwały podjęcie przedłożonej uchwały uważa się za zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Atos

Międzynarodowy lider w branży usług informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »