Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/1008/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 20 stycznia 2009r.

w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2009 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe